The Awesome

~ When I'm sad I stop being sad and be awesome instead. ~


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông báo

Hiện giờ các thành viên của nhóm mình đa phần đều bận với việc riêng ngoài real life nên nhóm khó có thể tiếp tục nữa.

Nhưng vì bọn mình vẫn còn nắm per eng của một số pj nên nhóm nào cần nhượng pj thì cứ comment/mail cho nhóm mình, không cần chờ bọn mình rep. Sau đó cần báo lại với nhóm eng hay không thì là của các bạn.

Xin cảm ơn vì đã đọc.

Advertisements